ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணா (க்ருஷ்ண ப்ரேமி ஸ்வாமிகள்)

ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே
ஹரே க்ருஷ்ணா ஹரே க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணா ஹரே ஹரே

Vaishnava Samhita: Vol. I, Book 1
Chapter 1, Sloka 36
Mandah Sumandamatayo Mandabhagyah Kalau Narah Tasmat Nashaknuvantyeva Vidhatum Niyaman Bahoon.
People born in this Kaliyuga are lazy, slow-witted and unfortunate. Hence they will not come forward to observe the various kinds of strict austerities.
உபதேச மொழிகள்

850.சின்னக் குழந்தை நம்மை சம்பந்தமில்லாத கேள்விகளை ஓயாமல் கேட்டுக் கொண்டேவரும். அதை நிறுத்த வழி என்ன தெரியுமா? நாம் பதில் சொல்லுவதைவிட்டு அந்தக் குழந்தையைக் கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பித்து விடவேண்டும். அதுபோல் நம்மிடம் தர்க்கம் செய்ய வருபவர்கள் பல கேள்விகளை சம்பந்தமில்லாது கேட்டுத் துன்புறுத்தினால் நாம் விடையே கூறக்கூடாது. நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாத முட்டாளாகாப் பாவித்துக் கொள்ள தெரியவேண்டும். பிறகு நாமே அவரை சந்தேகம் கேட்க ஆரம்பித்துவிட வேண்டும்.

Upcoming Events

பாகவத தர்மம்

பாகவததர்மம் பத்திரிக்கை வேண்டுவோர் வருஷாந்திர சந்தா தொகை ரூ 200/- நேரடியாக ஶ்ரீரங்கம் ஶ்ரீஶ்ரீ பிரஸ் விலாசத்திற்கோ, பரனூரிலோ, சென்னை இராயப்பேட்டை ப்ரேமிக வித்யா கேந்திரத்திலோ பணம் செலுத்தி ரசீது பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

மேலும் விவரங்களுக்கு

Gallery
Get Books/Audio/Videos

Bhakthas who would like to get Sri Sri Anna’s audio, books can get from the follow locations.

 • Sri Krishna Premamrutham Trust

  New.No 7, Old.No 4, Avvai Shanumgam I lane
  Royapettah, Chennai- 600 014
  Ph:044.28112748
 • Sri Krishna Premamrutham Trust

  Agraharam Street,
  Paranur Village & Post, (VIA) Mugaiyur
  Villupuram Dist, Pin: 605755
  Ph: 944 348 1860