ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணாவின் உபதேச மொழிகள்

    மரத்தில் அழுகிய பழங்களும் இருக்கின்றன. நீ நல்ல பழத்தையே சாப்பிடுவாய். அதுபோல் புராணங்களில் சில பொருத்தமற்ற கதைகள் இருக்குமானால் அவைகளைத் தள்ளிவிட்டு நல்ல கதைகளை மட்டும் படி.
    The fruit-gatherer gathers only the ripe fruits from the trees casting away all perished and rotten ones. Avoid obscene and unholy anecdotes in puranas and assimilate only soul comforting truths.

ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணாவின் உபதேச மொழிகள்

    வெற்றிலை விற்பவன் அழுகிய வெற்றிலைகளை நல்ல வெற்றிலைகளின் நடுவில் வைத்து அவைகளையும் விற்று விடுவான். அதுபோல புராணங்களில் பல பொருத்தமற்ற கதைகளும் புகுந்து புகுந்து உலகில் பிரசாரத்திற்கு வந்து விட்டன. அவைகளை ஒதுக்கி விட்டு மனதிற்கு சாந்தியைத் தரும் கதைகளை மட்டும் படிக்க வேண்டும்.
    A wise consumer of betel leaves throws away the rotten leaves that are found in the sheaf and uses only the good leaves. In the modern expositions of Puranas, many injurious , obscene and heart wounding utterances are made. The wise listener is expected to ignore these utterances and take only the lessons that cheer the soul.

ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ராம ஹரே ஹரே! ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே!! हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare    ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ராம ஹரே ஹரே! ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே!! हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Discourses

Glimpse of Discourses

Upcoming Events

தசமி/Dasami

Date: November 22, 2019

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

கைசிக ஏகாதசி /Kaisika Ekadesi

Date: November 23, 2019

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

த்வாதசி/Dwadasi

Date: November 24, 2019

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

தசமி/Dasami

Date: December 7, 2019

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

கைசிக ஏகாதசி/Kaisika Ekadesi

Date: December 8, 2019

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

த்வாதசி/Dwadasi

Date: December 9, 2019

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial