ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே ஹரே க்ருஷ்ணா ஹரே க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணா ஹரே ஹரே हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare    ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே ஹரே க்ருஷ்ணா ஹரே க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணா ஹரே ஹரே हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

With the divine grace of Sri Sri Anna, we are able to bring some of the pravachanam/audio of Sri Sri Anna as downloadable through the website. Please click the button on the right side to get more details

Iconic Indian Women - Book Release Function On Nov 10, 2018 @ Music Academy Main Hall, Chennai @ 5:30 PM. Followed by " Mathru Devo Bhava" harikatha at 7 pm

 

அண்ணாவின் உபதேசமொழிகள்

     சின்னக் குழந்தை நம்மை சம்பந்தமில்லாத கேள்விகளை ஓயாமல் கேட்டுக் கொண்டேவரும்அதை நிறுத்த வழி என்ன தெரியுமாநாம் பதில் சொல்லுவதைவிட்டு அந்தக் குழந்தையைக் கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பித்து விடவேண்டும்அதுபோல் நம்மிடம் தர்க்கம் செய்ய வருபவர்கள் பல கேள்விகளை சம்பந்தமில்லாது கேட்டுத் துன்புறுத்தினால் நாம் விடையே கூறக்கூடாதுநமக்கு ஒன்றுமே தெரியாத முட்டாளாகாப் பாவித்துக் கொள்ள தெரியவேண்டும்பிறகு நாமே அவரை சந்தேகம் கேட்க ஆரம்பித்துவிட வேண்டும

Upcoming Events

28
Oct,2018
Rohini
03
Nov,2018
Dasami
04
Nov,2018
Ekadasi
05
Nov,2018
Dwadasi Pradhosham
06
Nov,2018
Deepavali
07
Nov,2018
Sarva Amavasai
08
Nov,2018
Goverdhana Poojai
13
Nov,2018
Skandha Sashti- Soora Samharam
15
Nov,2018
Shravanam
16
Nov,2018
Kadai Mugham
17
Nov,2018
Maasa Pirappu Mudavan Muzhakku
18
Nov,2018
Dasami
19
Nov,2018
Kaissega Ekadasi
20
Nov,2018
Brindhavana Dwadasi Pradhosham Revathi
22
Nov,2018
Pournami Bharani Dheepam Sarvalya Dheepam
23
Nov,2018
Annamalai dheepam
24
Nov,2018
Rohini
01
Dec,2018
Dasami
03
Dec,2018
Ekadasi
04
Dec,2018
Dwadasi Pradhosham
06
Dec,2018
Sarva Amavasai
12
Dec,2018
Shravanam
16
Dec,2018
Maasa Pirappu
17
Dec,2018
Dasami Revathi
18
Dec,2018
Vaikunta Ekadasi
19
Dec,2018
Dwadasi
20
Dec,2018
Pradhosham
21
Dec,2018
Rohini
22
Dec,2018
Pournami
23
Dec,2018
Aarudra Dharisanam
01
Jan,2019
Dasami
02
Jan,2019
Ekadasi
03
Jan,2019
Dwadasi Pradhosham
05
Jan,2019
Sarva Amavasai Sri Hanumath Jayanthi
08
Jan,2019
Shravanam
11
Jan,2019
Koodaravalli
14
Jan,2019
Bhogi Pandigai
15
Jan,2019
Utharayana Punyakaalam Pongal Pandigai
16
Jan,2019
Dasami Kanu, Mattu Pongal
17
Jan,2019
Bheeshma Ekadasi
18
Jan,2019
Dwadasi Rohini Pradhosham
20
Jan,2019
Pournami Shravanam
21
Jan,2019
Thai Poosam
25
Jan,2019
Bhagula Panchami- Sri Thyagaraja Aradhanai
30
Jan,2019
Dasami
31
Jan,2019
Ekadasi
01
Feb,2019
Dwadasi
02
Feb,2019
Pradhosham
04
Feb,2019
Thai Amavasai Shravanam
10
Feb,2019
Revathi
12
Feb,2019
Ratha Sapthami Bheeshmashtami
13
Feb,2019
Maasa Pirappu
14
Feb,2019
Rohini
16
Feb,2019
Bheema Ekadasi
17
Feb,2019
Dwadasi Pradhosham
19
Feb,2019
Pournami Maasi makam
01
Mar,2019
Dasami
02
Mar,2019
Ekadasi
03
Mar,2019
Dwadasi Pradhosham
04
Mar,2019
Maha shivarathiri
06
Mar,2019
Sarva Amavasai
09
Mar,2019
Revathi
13
Mar,2019
Rohini
15
Mar,2019
Maasa Pirappu Kaaradayar Nombu,
AND RDATE='2018-10-17'
16
Mar,2019
Dasami
18
Mar,2019
Dwadasi Pradhosham
20
Mar,2019
Pournami
31
Mar,2019
Dasami Shravanam
01
Apr,2019
Ekadasi
02
Apr,2019
Dwadasi Pradhosham
04
Apr,2019
Sarva Amavasai
06
Apr,2019
Ugadi Pandigai Revathi
10
Apr,2019
Rohini
13
Apr,2019
Smartha Sri Rama Navami

 

Recent Events