ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணாவின் உபதேச மொழிகள்

    வழிகாட்டும் கம்பம் வழிதான் காட்டுமே யன்றி, நம்முடன் துணைக்கு வராது. அதுபோல் கல்வியறிவு இறைவனை அடைய வழி சொல்லுமே யன்றித் துனைக்கு வராது.
    Signal post simply directs and does not take the traveller to his direction. Wisdom (book knowledge) simply directs and does not lead the aspirant to God.

ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணாவின் உபதேச மொழிகள்

    ரோஜாவிடமிருந்து புஷ்பத்தைத்தான் பறிக்க வேண்டும். அதில் உள்ள முள்ளைச் சீவ வேண்டியதில்லை. அதுபோல் நீ படிக்கும் சாத்திரங்களிலிருந்து ஸாரத்தையே எடுத்துக்கொள். அஸாரமானவைகளைத் தள்ளி விடு.
    Pick the rose flower from the plant without its thorns hurting your fingers. Drink the nourishing juice that drips from the holy scriptures avoiding the bitters that the twisted, crushed scriptures may give.

ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ராம ஹரே ஹரே! ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே!! हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare    ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ராம ஹரே ஹரே! ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே!! हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Discourses

Glimpse of Discourses

Upcoming Events

தசமி/Dasami

Date: October 23, 2019

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

ஏகாதசி/Ekadesi

Date: October 24, 2019

Pranas | Upcoming-Event

த்வாதசி /ப்ரதோஷம் Dwadasi/Pradhosam

Date: October 25, 2019

Pranas | Upcoming-Event

கோலாட்ட உற்சவம் , மன்னார்குடி

Date: November 3, 2019

Location: Mannargudi

Upcoming-Event

Kolatta Utsavam, Mannargudi

கோபாஷ்டமி , கோவர்தன பூஜை

Date: November 5, 2019

Upcoming-Event

Gopashtami , Govardhana Pooja

தசமி , ஸாதுபாபா ஆராதனை , பரனூர்

Date: November 7, 2019

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

Dasami, Sadhubabu Aradhanai, Paranur

உத்தான ஏகாதசி

Date: November 8, 2019

Location: Parnaur

Pranas | Upcoming-Event

Udhana Ekadesi

பிருந்தாவன துவாதசி

Date: November 9, 2019

Pranas | Upcoming-Event

Brindhavana Dwadashi

பரனூர் ஸ்ரீ ராதிகா ரமண பக்த கோலாஹல ஸ்வாமி ரஸோத்ஸவம் /Paranur Sri Radhika Ramana Bakthakolahala Swami Rasothsavam

Date: November 12, 2019

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

தசமி/Dasami

Date: November 22, 2019

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

கைசிக ஏகாதசி /Kaisika Ekadesi

Date: November 23, 2019

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

த்வாதசி/Dwadasi

Date: November 24, 2019

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial