ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணாவின் உபதேச மொழிகள்

    கடல் தன் எல்லையை மீறவில்லை; கதிரவன் தன் அக்ஷரேகையைத் தாண்டவில்லை; புலி சிங்கம் முதலிய கொடிய மிருகங்கள் நாட்டிற்குள் வந்து விடவில்லை; பறவைகள் ஆகாயத்தை விட்டு பூமியில் நடக்க ஆரம்பித்து விடவில்லை; ஆனால், மனிதன் மட்டும் தனது கட்டுப்பாட்டை மீறி நடக்கிறான்.
    The oceans have not encroached beyond their shores. The sun has not encroached beyond the tropic of cancer and Capricorn. Beasts like tiger, lion etc have not encroached on human habitations. But man alone attempts to Cross the boundaries of laws unaware of the dangers ahead.

ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணாவின் உபதேச மொழிகள்

    விலங்குகளுக்கோ, பறவைகளுக்கோ, மனைவி, மக்கள், சொத்து என்னும் கட்டுப்பாடில்லை. மனிதனும் அந்தக் கட்டுப்பாட்டை மீறிவிட்டால் விலங்குகளுக்கு ஒப்பாகி விடுவான்.
    Beasts are not restricted by laws in matters of matrimony and possession. If men are like beasts, liberated from the restrictions of law, they would turn beastly.

ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ராம ஹரே ஹரே! ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே!! हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare    ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ராம ஹரே ஹரே! ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே!! हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Discourses

Glimpse of Discourses

Upcoming Events

ஸ்ரீவனம் ஹோலி உத்ஸவம் /Srivanam Holi Utsavam/होली उत्सव वृन्दावन

Start date: March 1, 2020

End date: March 9, 2020

Location: Brindavan

Brindavan | Upcoming-Event

தசமி/Dasami

Date: March 5, 2020

Brindavan | Upcoming-Event

ஏகாதசி/Ekadesi

Date: March 6, 2020

Location: Brindavan

Brindavan | Upcoming-Event

த்வாதசி/Dwadasi

Date: March 7, 2020

Location: Brindavan

Brindavan | Upcoming-Event

ஸ்ரீவனம் ஹோலி உத்ஸவம் சோட்டா ஹோலி -ரதோத்ஸவம் ஸ்ரீவனம்/Chotta Holi Rathotsavam Srivanam Brindavan /छोटा होली वृन्दावन

Date: March 9, 2020

Location: Brindavan

Brindavan | Upcoming-Event

ஸ்ரீ ராம நவமி உத்ஸவம் டெல்லி ராஜாராம் மந்திர் /Sri Rama Navami Utsavam -Delhi RajaRam Mandhir

Start date: March 10, 2020

End date: March 18, 2020

Location: Delhi

Upcoming-Event

தசமி/Dasami

Date: March 19, 2020

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

ஏகாதசி/Ekadesi

Date: March 20, 2020

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

த்வாதசி/Dwadasi

Date: March 21, 2020

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

ஸ்ரீ ராம நவமி உத்ஸவம் /Sri Rama Navami Utsavam Paranur

Start date: March 25, 2020

End date: April 2, 2020

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

ஸ்ரீ ராம நவமி -புனர்வஸு /Sri Rama Navami

Date: April 2, 2020

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

தசமி/Dasami

Date: April 3, 2020

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

ஏகாதசி/Ekadesi

Date: April 4, 2020

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

த்வாதசி/Dwadasi

Date: April 5, 2020

Location: Paranur

Pranas | Upcoming-Event

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial