ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணா (க்ருஷ்ண ப்ரேமி ஸ்வாமிகள்)

ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே
ஹரே க்ருஷ்ணா ஹரே க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணா ஹரே ஹரே

உபன்யாஸங்கள்

ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணா அருளிச் செய்த

.

S.No Name Description Tracks

.

1 108 திவ்ய தேச வைபவம் அனைத்து 108 திவ்ய தேசங்களை பற்றி கதைகள் 8

.

2 ஶ்ரீ ரங்க மஹாத்மியம் ஶ்ரீ ரங்கம் மற்றும் ஶ்ரீ ரங்க நாதர் பற்றிய கதைகள் 2

.

3 ஶ்ரீ வெங்கடாசல மஹாத்மியம் 2

.

4 ஶ்ரீ காஞ்சிபுர மஹாத்மியம் 1

.

5 ஶ்ரீமத் பாகவதம் 4

.

6 கோபி பஞ்ச கீதங்கள் 1

.

7 பாகவத மூல பாராயணம் 4

.

8 பாகவத தஸமஸ்கந்தம் 2

.

9 பாகவத ஏகதேஸம் 1

.

10 வாராஹ அவதாரம் 3

.

11 கங்கா மஹாத்மியம் 2

.

12 துருவ சரித்ரம் 2

.

13 அஜாமிலோபாக்யாணம் 2

.

14 பிரஹலாத சரித்ரம் 2

.

15 ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஜனனம் 2

.

16 கோகுல பால லீலா 2

.

17 பிருந்தாவன பால லீலா 3

.

18 ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ராஸலீலா 2

.

19 குசேலோபாக்யாணம் 2

.

20 சந்தான கோபாலம் 2

.

21 கஜேந்த்ர மோக்‌ஷம் 2

.

22 ஶ்ரீமத் ராமாயணம் 4

.

23 ஶ்ரீமத் நாராயணீயம்யம்

.

24 சுந்தர காண்டம் & பட்டாபிஷேகம் 1

.

25 வீபீஷண சரணாகதி 2

.

26 ஶ்ரீ ராம ஜனனம் 2

.

27 மஹாபாரதம் 4

.

28 த்ரெளபதி சராணாகதி 2

.

29 ஶ்ரீ க்ருஷ்ண தூது 2

.

30 ஶ்ரீமத் பகவத் கீதை 2

.

31 ஶ்ரீமத் பகவத் கீதை (முழுவதும்) 4

.

32 நாராத பக்தி சூத்ரம் 1

.

33 ஶ்ரீ பிருந்தாவன மஹாத்மியம் 2

.

34 ஶ்ரீ ஷேத்ர மஹாத்மியம் 2

.

35 ஶ்ரீ வ்யாஸ விஜயம் 3

.

36 கோவிந்த சதகம் (சங்கீத உபன்யாஸம்) 2

.

37 தீர்த்த சதகம் 1

.

38 கீதாவளி 1

.

39 தசாவதாரம் 2

.

40 ஸ்காந்த புராணம் 1

.

41 யுகள சதகம் 1

.

42 பாகவத தர்மம் 2

.

43 ஶ்ரீ க்ருஷ்ண சைதன்யர் 2

.

44 ஶ்ரீ பாண்டுரங்க லீலா 3

.

45 ஶ்ரீ ஆதி சங்கரர் 2

.

46 ஶ்ரீ பத்ராசல ராமதாஸ் 2

.

47 ஶ்ரீ புரந்தர தாஸ் 2

.

48 ஶ்ரீ கன்னட பக்தர்கள் 2

.

49 ஶ்ரீ நாம தேவர் & ஜனாபாய் 2

.

50 ஶ்ரீ ஜெயதேவர் 2

.

51 ஶ்ரீ துளசி தாஸ் 2

.

52 ஶ்ரீ தியாகராஜர் 2

.

53 ஶ்ரீ பக்த மீரா 2

.

54 ஶ்ரீ சத்குரு போதேந்தராள் 2

.

55 ஶ்ரீ நாராயண தீர்த்தர் 2

.

56 ஶ்ரீ ஶ்ரீதர ஐயாவாள் 2

.

57 ஶ்ரீ மார்கண்டேயர் 2

.

58 ஶ்ரீ துக்காராம் 1

.

59 ஶ்ரீ ஏகநாதர் 2

.

60 ஶ்ரீ கபீர் தாஸ் 2

.

61 ஶ்ரீ ஞானேஸ்வரர் 2

.

62 ஶ்ரீ நரஸிம்ம மேதா 2

.

63 ஶ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரஹம்ஸர் 2

.

64 ஶ்ரீ குருவாயூரப்பா வைபவம் 2

.

65 ஶ்ரீ வாசுதேவ பிரம்மம் 2

.

66 ஶ்ரீ சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் 2

.

67 ஶ்ரீ மருதாநல்லூர் சத்குரு ஸ்வாமிகள் 2

.

68 ஶ்ரீ ராம நாம பிராபாவம் 2

.

69 ஶ்ரீ கனகாதாஸ் 2

.

70 ஶ்ரீ வல்லபர் & ஸூரதாஸ் 2

.

71 ஶ்ரீ சைதன்ய பிருந்தாவன யாத்ரா 1

.

72 ஶ்ரீ மத்வாச்சாரியர் 2