ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணா (க்ருஷ்ண ப்ரேமி ஸ்வாமிகள்)

ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே
ஹரே க்ருஷ்ணா ஹரே க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணா ஹரே ஹரே

Category: Brahmothsavam

05 Jul 2017

ப்ரம்மோத்ஸவம் 2017

நிகழ்ச்சி நிரல்

நாள் காலை இரவு
ஆகஸ்டு 14 த்வஜாரோஹணம் ஜனனோத்ஸவம்
சேஷவாஹனம்
ஆகஸ்டு 15 நந்தோத்ஸவம் உரியடி
ஆகஸ்டு 16 மாடு மேய்த்தல்
வனபோஜனம்
ஸிம்மவாஹணம்
ஆகஸ்டு 17 கோவிந்த பட்டாபிஷேகம்
அன்னகூடம்
ஹனுமந்த வாஹனம்
ஆகஸ்டு 18 தான லீலை கருட வாஹனம் (பெருமாள்)
ஆகஸ்டு 19 கோலாஹலன் கருடஸேவை யானை வாஹனம்
ராஸ லீலை
ஆகஸ்டு 20 திருக்கல்யாணம் முத்துப்பல்லாக்கு
ஆகஸ்டு 21 பல்லாக்கு குதிரை வாஹனம்
நிகுஞ்ஜோத்ஸவம்
ஆகஸ்டு 22 ரதோத்ஸவம் தீர்த்தவாரி
ஆகஸ்டு 23 விடையாத்தி
தினந்தோறும் உத்ஸவத்தில் கோவிந்தசதகம் பஜனையும், ப்ரவசனமும் திவ்யநாம கீர்த்தனமும், அஷ்டபதி, திவ்யப்ரபந்த அபங்கபஜனையும் நடைபெறும்.

Schedule

Date Morning Evening
14th Aug Dwajarohanam Jananothsavam
15th Aug Nandothsavam Uriyadi
16th Aug Madu Meithal
Vanabojanam
Simhavahanam
17th Aug Govinda Pattabishegam
Annakooda Utsavam
Hanumantha Vahanam
18th Aug Dhana Leela Garuda Seva (Perumal)
19th Aug Kolahalan Garuda Sevai Yaanai Vahanam
Raasa Leela
20th Aug Thirukalyanam Muthu Pallakku
21st Aug Pallakku Kudhirai Vahanam
Nikunjothsavam
22nd Aug Rathothsavam Theerthavaari
23rd Aug Vidayathi

 

19 Jul 2016

ப்ரம்மோத்ஸவம் – 2016

நிகழ்ச்சி நிரல்

நாள் காலை இரவு
ஆகஸ்டு 26 த்வஜாரோஹணம் ஜனனோத்ஸவம்
சேஷவாஹனம்
ஆகஸ்டு 27 நந்தோத்ஸவம் உரியடி
ஆகஸ்டு 28 மாடு மேய்த்தல்
வனபோஜனம்
ஸிம்மவாஹணம்
ஆகஸ்டு 29 கோவிந்த பட்டாபிஷேகம்
அன்னகூடம்
ஹனுமந்த வாஹனம்
ஆகஸ்டு 30 தான லீலை கருட வாஹனம் (பெருமாள்)
ஆகஸ்டு 31 கோலாஹலன் கருடஸேவை யானை வாஹனம்
ராஸ லீலை
செப் 1 திருக்கல்யாணம் முத்துப்பல்லாக்கு
செப் 2 பல்லாக்கு குதிரை வாஹனம்
நிகுஞ்ஜோத்ஸவம்
செப் 3 ரதோத்ஸவம் தீர்த்தவாரி
செப் 4 விடையாத்தி
தினந்தோறும் உத்ஸவத்தில் கோவிந்தசதகம் பஜனையும், ப்ரவசனமும் திவ்யநாம கீர்த்தனமும், அஷ்டபதி, திவ்யப்ரபந்த அபங்கபஜனையும் நடைபெறும்.

Schedule

Date Morning Evening
26th Aug Dwajarohanam Jananothsavam
27th Aug Nandothsavam Uriyadi
28th Aug Madu Meithal
Vanabojanam
Simhavahanam
29th Aug Govinda Pattabishegam
Annakooda Utsavam
Hanumantha Vahanam
30th Aug Dhana Leela Garuda Seva (Perumal)
31st Aug Kolahalan Garuda Sevai Yaanai Vahanam
Raasa Leela
1st Sep Thirukalyanam Muthu Pallakku
2nd Sep Pallakku Kudhirai Vahanam
Nikunjothsavam
3rd Sep Rathothsavam Theerthavaari
4th Sep Vidayathi

 

brahmothsavam-2016-1 brahmothsavam-2016

01 Sep 2015

ப்ரம்மோத்ஸவம் (Brahmothsavam) – 2015

நிகழ்ச்சி நிரல்

நாள் காலை இரவு
செப் 5 த்வஜாரோஹணம் ஜனனோத்ஸவம்
சேஷவாஹனம்
செப் 6 நந்தோத்ஸவம் உரியடி
செப் 7 மாடு மேய்த்தல்
வனபோஜனம்
ஸிம்மவாஹணம்
செப் 8 கோவிந்த பட்டாபிஷேகம்
அன்னகூடம்
ஹனுமந்த வாஹனம்
செப் 9 தான லீலை கருட வாஹனம் (பெருமாள்)
செப் 10 கோலாஹலன் கருடஸேவை யானை வாஹனம்
ராஸ லீலை
செப் 1 திருக்கல்யாணம் முத்துப்பல்லாக்கு
செப் 12 பல்லாக்கு குதிரை வாஹனம்
நிகுஞ்ஜோத்ஸவம்
செப் 13 ரதோத்ஸவம் தீர்த்தவாரி
செப் 14 விடையாத்தி
தினந்தோறும் உத்ஸவத்தில் கோவிந்தசதகம் பஜனையும், ப்ரவசனமும் திவ்யநாம கீர்த்தனமும், அஷ்டபதி, திவ்யப்ரபந்த அபங்கபஜனையும் நடைபெறும்.

Schedule

Date Morning Evening
5th Sep Dwajarohanam Jananothsavam
6th Sep Nandothsavam Uriyadi
7th Sep Madu Meithal
Vanabojanam
Simhavahanam
8th Sep Govinda Pattabishegam
Annakooda Utsavam
Hanumantha Vahanam
9th Sep Dhana Leela Garuda Seva (Perumal)
10th Sep Kolahalan Garuda Sevai Yaanai Vahanam
Raasa Leela
11th Sep Thirukalyanam Muthu Pallakku
12th Sep Pallakku Kudhirai Vahanam
Nikunjothsavam
13th Sep Rathothsavam Theerthavaari
14th Sep Vidayathi
  • brahmotsavam-2015-01
  • brahmotsavam-2015-02
20 Aug 2014

ப்ரம்மோத்ஸவம் (Brahmothsavam) – 2014

நிகழ்ச்சி நிரல்

நாள் காலை இரவு
ஆகஸ்டு 17 த்வஜாரோஹணம் ஜனனோத்ஸவம்
சேஷவாஹனம்
ஆகஸ்டு 18 நந்தோத்ஸவம் உரியடி
ஆகஸ்டு 19 மாடு மேய்த்தல்
வனபோஜனம்
ஸிம்மவாஹணம்
ஆகஸ்டு 20 கோவிந்த பட்டாபிஷேகம்
அன்னகூடம்
ஹனுமந்த வாஹனம்
ஆகஸ்டு 21 தான லீலை கருட வாஹனம் (பெருமாள்)
ஆகஸ்டு 22 கோலாஹலன் கருடஸேவை யானை வாஹனம்
ராஸ லீலை
ஆகஸ்டு 23 திருக்கல்யாணம் முத்துப்பல்லாக்கு
ஆகஸ்டு 24 பல்லாக்கு குதிரை வாஹனம்
நிகுஞ்ஜோத்ஸவம்
ஆகஸ்டு 25 ரதோத்ஸவம் தீர்த்தவாரி
ஆகஸ்டு 26 விடையாத்தி
தினந்தோறும் உத்ஸவத்தில் கோவிந்தசதகம் பஜனையும், ப்ரவசனமும் திவ்யநாம கீர்த்தனமும், அஷ்டபதி, திவ்யப்ரபந்த அபங்கபஜனையும் நடைபெறும்.

Schedule

Date Morning Evening
17th Aug Dwajarohanam Jananothsavam
18th Aug Nandothsavam Uriyadi
19th Aug Madu Meithal
Vanabojanam
Simhavahanam
20th Aug Govinda Pattabishegam
Annakooda Utsavam
Hanumantha Vahanam
21st Aug Dhana Leela Garuda Seva (Perumal)
22nd Aug Kolahalan Garuda Sevai Yaanai Vahanam
Raasa Leela
23rd Aug Thirukalyanam Muthu Pallakku
24th Aug Pallakku Kudhirai Vahanam
Nikunjothsavam
25th Aug Rathothsavam Theerthavaari
26th Aug Vidayathi
28 Jul 2013

ப்ரம்மோத்ஸவம் (Brahmothsavam) – 2013

View/Download Paranur Brahmostavam Patrikai 2013 in PDF

நிகழ்ச்சி நிரல்

நாள் காலை இரவு
ஆகஸ்டு 29 த்வஜாரோஹணம் ஜனனோத்ஸவம்
சேஷவாஹனம்
ஆகஸ்டு 30 நந்தோத்ஸவம் உரியடி
ஆகஸ்டு 31 மாடு மேய்த்தல்
வனபோஜனம்
ஸிம்மவாஹணம்
செப் 1 கோவிந்த பட்டாபிஷேகம்
அன்னகூடம்
ஹனுமந்த வாஹனம்
செப் 2 தான லீலை கருட வாஹனம் (பெருமாள்)
செப் 3 கோலாஹலன் கருடஸேவை யானை வாஹனம்
ராஸ லீலை
செப் 4 திருக்கல்யாணம் முத்துப்பல்லாக்கு
செப் 5 பல்லாக்கு குதிரை வாஹனம்
நிகுஞ்ஜோத்ஸவம்
செப் 6 ரதோத்ஸவம் தீர்த்தவாரி
செப் 7 விடையாத்தி
தினந்தோறும் உத்ஸவத்தில் கோவிந்தசதகம் பஜனையும், ப்ரவசனமும் திவ்யநாம கீர்த்தனமும், அஷ்டபதி, திவ்யப்ரபந்த அபங்கபஜனையும் நடைபெறும்.

Schedule

Date Morning Evening
29th Aug Dwajarohanam Jananothsavam
30th Aug Nandothsavam Uriyadi
31st Aug Madu Meithal
Vanabojanam
Simhavahanam
1st Sep Govinda Pattabishegam
Annakooda Utsavam
Hanumantha Vahanam
2nd Sep Dhana Leela Garuda Seva (Perumal)
3rd Sep Kolahalan Garuda Sevai Yaanai Vahanam
Raasa Leela
4th Sep Thirukalyanam Muthu Pallakku
5th Sep Pallakku Kudhirai Vahanam
Nikunjothsavam
6th Sep Rathothsavam Theerthavaari
7th Sep Vidayathi

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/100563959898442586525/albumid/5910289601072669841?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]