ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணா (க்ருஷ்ண ப்ரேமி ஸ்வாமிகள்)

ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே
ஹரே க்ருஷ்ணா ஹரே க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணா ஹரே ஹரே

01 Sep 2015

ப்ரம்மோத்ஸவம் (Brahmothsavam) – 2015

நிகழ்ச்சி நிரல்

நாள் காலை இரவு
செப் 5 த்வஜாரோஹணம் ஜனனோத்ஸவம்
சேஷவாஹனம்
செப் 6 நந்தோத்ஸவம் உரியடி
செப் 7 மாடு மேய்த்தல்
வனபோஜனம்
ஸிம்மவாஹணம்
செப் 8 கோவிந்த பட்டாபிஷேகம்
அன்னகூடம்
ஹனுமந்த வாஹனம்
செப் 9 தான லீலை கருட வாஹனம் (பெருமாள்)
செப் 10 கோலாஹலன் கருடஸேவை யானை வாஹனம்
ராஸ லீலை
செப் 1 திருக்கல்யாணம் முத்துப்பல்லாக்கு
செப் 12 பல்லாக்கு குதிரை வாஹனம்
நிகுஞ்ஜோத்ஸவம்
செப் 13 ரதோத்ஸவம் தீர்த்தவாரி
செப் 14 விடையாத்தி
தினந்தோறும் உத்ஸவத்தில் கோவிந்தசதகம் பஜனையும், ப்ரவசனமும் திவ்யநாம கீர்த்தனமும், அஷ்டபதி, திவ்யப்ரபந்த அபங்கபஜனையும் நடைபெறும்.

Schedule

Date Morning Evening
5th Sep Dwajarohanam Jananothsavam
6th Sep Nandothsavam Uriyadi
7th Sep Madu Meithal
Vanabojanam
Simhavahanam
8th Sep Govinda Pattabishegam
Annakooda Utsavam
Hanumantha Vahanam
9th Sep Dhana Leela Garuda Seva (Perumal)
10th Sep Kolahalan Garuda Sevai Yaanai Vahanam
Raasa Leela
11th Sep Thirukalyanam Muthu Pallakku
12th Sep Pallakku Kudhirai Vahanam
Nikunjothsavam
13th Sep Rathothsavam Theerthavaari
14th Sep Vidayathi
  • brahmotsavam-2015-01
  • brahmotsavam-2015-02