ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணா (க்ருஷ்ண ப்ரேமி ஸ்வாமிகள்)

ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே
ஹரே க்ருஷ்ணா ஹரே க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணா ஹரே ஹரே

20 Aug 2014

ப்ரம்மோத்ஸவம் (Brahmothsavam) – 2014

நிகழ்ச்சி நிரல்

நாள் காலை இரவு
ஆகஸ்டு 17 த்வஜாரோஹணம் ஜனனோத்ஸவம்
சேஷவாஹனம்
ஆகஸ்டு 18 நந்தோத்ஸவம் உரியடி
ஆகஸ்டு 19 மாடு மேய்த்தல்
வனபோஜனம்
ஸிம்மவாஹணம்
ஆகஸ்டு 20 கோவிந்த பட்டாபிஷேகம்
அன்னகூடம்
ஹனுமந்த வாஹனம்
ஆகஸ்டு 21 தான லீலை கருட வாஹனம் (பெருமாள்)
ஆகஸ்டு 22 கோலாஹலன் கருடஸேவை யானை வாஹனம்
ராஸ லீலை
ஆகஸ்டு 23 திருக்கல்யாணம் முத்துப்பல்லாக்கு
ஆகஸ்டு 24 பல்லாக்கு குதிரை வாஹனம்
நிகுஞ்ஜோத்ஸவம்
ஆகஸ்டு 25 ரதோத்ஸவம் தீர்த்தவாரி
ஆகஸ்டு 26 விடையாத்தி
தினந்தோறும் உத்ஸவத்தில் கோவிந்தசதகம் பஜனையும், ப்ரவசனமும் திவ்யநாம கீர்த்தனமும், அஷ்டபதி, திவ்யப்ரபந்த அபங்கபஜனையும் நடைபெறும்.

Schedule

Date Morning Evening
17th Aug Dwajarohanam Jananothsavam
18th Aug Nandothsavam Uriyadi
19th Aug Madu Meithal
Vanabojanam
Simhavahanam
20th Aug Govinda Pattabishegam
Annakooda Utsavam
Hanumantha Vahanam
21st Aug Dhana Leela Garuda Seva (Perumal)
22nd Aug Kolahalan Garuda Sevai Yaanai Vahanam
Raasa Leela
23rd Aug Thirukalyanam Muthu Pallakku
24th Aug Pallakku Kudhirai Vahanam
Nikunjothsavam
25th Aug Rathothsavam Theerthavaari
26th Aug Vidayathi