ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணா (க்ருஷ்ண ப்ரேமி ஸ்வாமிகள்)

ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே
ஹரே க்ருஷ்ணா ஹரே க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணா ஹரே ஹரே

க்ரந்தங்கள்

ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணா அருளிச் செய்த க்ரந்தங்கள்

.

S.No Name Description

.

1 ஶ்ரீ கோவிந்த சதகம் க்ருஷ்ணன் மீது 100 பாடல்கள்

.

2 ஶ்ரீ ராகவ சதகம் ராமன் மீது 100 பாடல்கள்

.

3 ஶ்ரீ யுகள சதகம் ராதை மற்றும் க்ருஷ்ணன் மீது 100 பாடல்கள்

.

4 ஶ்ரீ ராதிகா சதகம் ஶ்ரீ ராதா தேவி மீது 100 பாடல்கள்

.

5 ஶ்ரீ ராதா மாதவ சதகம் ராதை மற்றும் மாதவன் மீது 100 பாடல்கள்

.

6 ஶ்ரீ ரங்க சதகம் ஶ்ரீ ரங்கநாதர் மீது 100 பாடல்கள்

.

7 ஶ்ரீ தீர்த்த சதகம் புண்ணிய தேசங்கள் மீது 100 பாடல்கள்

.

8 கீர்த்தனாவளி 108 திவ்ய தேசங்கள் பற்றிய பாடல்கள்

.

9 ஶ்ரீ வைஷ்ணவ சம்ஹிதா பாகவதர்களை பற்றிய ஸ்லோகங்கள்

.

10 பிருந்தாவன மஹாத்மியம் – ப்ரேமிக பாகவதம் க்ருஷ்ணனுடைய பிருந்தாவன லீலை

.

11 ருக்மிணி பரிணய மஹாகாவ்யம்

.

12 ஜானகி விஜயம்

.

13 ராதிகா விலாஸ சம்பு

.

14 வேத விஞ்ஞானம்

.

15 லகு ஸ்தோத்ர மாலா (4 பாகங்கள்)

.

16 திவ்ய தேச வைபவம்

.

17 க்ருஷ்ண பக்தி ரஸோதயம்

.

18 கோவிந்த கதாம்ருதம்

.

19 ராம கதாம்ருதம்

.

20 ஹரி பக்த மஞ்ஜுஷா

.

21 பஜன ஸ்ங்க்ரஹம்

.

22 நித்யோத்ஸவ பத்ததி

.

23 ஆசார்ய ஹிருதயம்

.

24 வஸந்தோத்ஸவ நாடகம்

.

25 பக்தி பாடம்

.

26 ப்ரேமிக கீதா

.

27 ப்ரேமிக ஸ்ம்ருதி

.

28 ஸம்ப்ராதய ஸிக்‌ஷா

.

29 ஶ்ரீ வியாஸ விஜயம்

.

30 பிரஹத் ஸ்தோத்ர மாலா

.

31 சப்த ருப நிருபணம்

.

32 ஸாஹித்ய ஸாரணி

.

33 மீமாம்ஸ மஞ்சரி

.

34 ந்யாய நளினி

.

35 வேதாந்த கல்பகம்

.

36 சதி விஜயம்