ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணா (க்ருஷ்ண ப்ரேமி ஸ்வாமிகள்)

ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே
ஹரே க்ருஷ்ணா ஹரே க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணா ஹரே ஹரே

27 Jun 2014

Vakari from Villupuram to Bhakthapuri on 6th July 2014

Dear Bagavathals,

Varkari to Bhakthapuri Paranur is planned from Villupuram.

Those who do not about Varkari, please visit this Wiki link – Varakar

Schedule

 

5th July (Today)

 

  • 2 PM – Starting Starting from Rama Nama Bank, Vinayagar Street, West Mambalam, Chennai – 33.

6th July (Tomorrow)

 

  • 4 AM – Starting from Sankara Mutt, Villupuram
  • 6:30 AM – Reaching Perumbakkam Perumal Kovil
  • 11 AM – Reaching Ayandur, Visalatchi/Kuppusamy Kalyana Mandapam, Opposite to Railway Station
  • 3 PM – Starting from Ayandur to Bhakthapuri (Paranur)
  • 5:30 PM – Reaching Bhakthapuri (Paranur)

For Further details contact

Contacts

Radha Krishnan – 967 703 7202

Sridharan PK – 9940097739

Satish – 984 100 9648

Regards

Organizing Committee