ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணா (க்ருஷ்ண ப்ரேமி ஸ்வாமிகள்)

ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே
ஹரே க்ருஷ்ணா ஹரே க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணா ஹரே ஹரே

05 Jul 2017

ப்ரம்மோத்ஸவம் 2017

நிகழ்ச்சி நிரல்

நாள் காலை இரவு
ஆகஸ்டு 14 த்வஜாரோஹணம் ஜனனோத்ஸவம்
சேஷவாஹனம்
ஆகஸ்டு 15 நந்தோத்ஸவம் உரியடி
ஆகஸ்டு 16 மாடு மேய்த்தல்
வனபோஜனம்
ஸிம்மவாஹணம்
ஆகஸ்டு 17 கோவிந்த பட்டாபிஷேகம்
அன்னகூடம்
ஹனுமந்த வாஹனம்
ஆகஸ்டு 18 தான லீலை கருட வாஹனம் (பெருமாள்)
ஆகஸ்டு 19 கோலாஹலன் கருடஸேவை யானை வாஹனம்
ராஸ லீலை
ஆகஸ்டு 20 திருக்கல்யாணம் முத்துப்பல்லாக்கு
ஆகஸ்டு 21 பல்லாக்கு குதிரை வாஹனம்
நிகுஞ்ஜோத்ஸவம்
ஆகஸ்டு 22 ரதோத்ஸவம் தீர்த்தவாரி
ஆகஸ்டு 23 விடையாத்தி
தினந்தோறும் உத்ஸவத்தில் கோவிந்தசதகம் பஜனையும், ப்ரவசனமும் திவ்யநாம கீர்த்தனமும், அஷ்டபதி, திவ்யப்ரபந்த அபங்கபஜனையும் நடைபெறும்.

Schedule

Date Morning Evening
14th Aug Dwajarohanam Jananothsavam
15th Aug Nandothsavam Uriyadi
16th Aug Madu Meithal
Vanabojanam
Simhavahanam
17th Aug Govinda Pattabishegam
Annakooda Utsavam
Hanumantha Vahanam
18th Aug Dhana Leela Garuda Seva (Perumal)
19th Aug Kolahalan Garuda Sevai Yaanai Vahanam
Raasa Leela
20th Aug Thirukalyanam Muthu Pallakku
21st Aug Pallakku Kudhirai Vahanam
Nikunjothsavam
22nd Aug Rathothsavam Theerthavaari
23rd Aug Vidayathi