ஶ்ரீ ஶ்ரீ அண்ணா (க்ருஷ்ண ப்ரேமி ஸ்வாமிகள்)

ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே
ஹரே க்ருஷ்ணா ஹரே க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணா ஹரே ஹரே

About Site

ann_oldpics1
Radhe Krishna!

This Site is dedicated to the Lotus Feet of Our Pujya Sri GuruDev SriSri Krishna Premi Maharaj. It is the official site of SriSriAnna run by Sri Bagavatha Dharmam Trust, Paranur.